kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
red1-2

Nyheter

Nu fungerar det med s.k single-sign-on mellan Schoolsoft och Folkbildningsnätet (folkbildning.net): är en som användare inloggad i Schoolsoft så kan en via en länk gå till Folkbildningsnätet och där vara inloggad direkt. För att detta ska fungera krävs att funktionen.. Läs mer »

De större städerna blir allt mer delade med områden som politiker kallar utanförskapsområden med en befolkning där en stor andel har kort utbildning, där arbetslösheten är hög och valdeltagandet är lågt. Här har folkbildningen viktiga uppgifter. Seminariet handlar om vad.. Läs mer »

I höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030. Ledare för fortbildningen är folkhögskolläraren och hållbarhetspedagogen Susanne Hedman. I en intervju, på.. Läs mer »

Den 21 oktober anordnade FIN årets Kommunikationskonferens. Här nedan hittar ni presentationer, sammanfattning från bikupor och utvärdering för konferensen. Även du som inte deltog i årets konferens får gärna göra utvärderingen för att bidra med synpunkter kring nästa års konferens. Gå.. Läs mer »