kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
red1-2

Nyheter

I höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030. Ledare för fortbildningen är folkhögskolläraren och hållbarhetspedagogen Susanne Hedman. I en intervju, på.. Läs mer »

Den 21 oktober anordnade FIN årets Kommunikationskonferens. Här nedan hittar ni presentationer, sammanfattning från bikupor och utvärdering för konferensen. Även du som inte deltog i årets konferens får gärna göra utvärderingen för att bidra med synpunkter kring nästa års konferens. Gå.. Läs mer »

Dags att börja tänka på sommaren 2017 och läsåret 2017/2018 – hur kommer ert kursutbud att se ut? Liksom föregående läsår gör FIN ingen tryckt katalog över de långa kurserna – men det är ändå lika viktigt att all information.. Läs mer »

BIFF, föreningen för bibliotekarier på folkhögskola, har nu avvecklats. Istället finns numera en Facebookgrupp med namnet ”Bibliotekarier på folkhögskola” där alla som jobbar på bibliotek på folkhögskolor kan ansöka om att bli medlemmar. Länk till Facebookgruppen