kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
Bild på FSO:s personal.
Personal på Folkhögskolornas serviceorganisation. Stående från vänster: Sandra Löfstedt, Fredrik Olén, Matilda Hedlund, Heli Nordberg Lindell, Wilhelm Blixt, Katarina Svedberg, Ulrika Knutsson, Lina Remnert. Sittande: Lars-Göran Karlsson, Mats Ehn.

Nyheter

22-24 mars 2017. Quality hotel, Nacka, Stockholm Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation bjuder in till 2017 års administrativa dagar. FSO-dagen ersätter den tidigare Avantidagen. Vi kommer liksom tidigare år hålla till på Quality hotel i Nacka, Stockholm. FSO-dag: 22 eller 24.. Läs mer »

Nu fungerar det med s.k single-sign-on mellan Schoolsoft och Folkbildningsnätet (folkbildning.net): är en som användare inloggad i Schoolsoft så kan en via en länk gå till Folkbildningsnätet och där vara inloggad direkt. För att detta ska fungera krävs att funktionen.. Läs mer »

De större städerna blir allt mer delade med områden som politiker kallar utanförskapsområden med en befolkning där en stor andel har kort utbildning, där arbetslösheten är hög och valdeltagandet är lågt. Här har folkbildningen viktiga uppgifter. Seminariet handlar om vad.. Läs mer »

I höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030. Ledare för fortbildningen är folkhögskolläraren och hållbarhetspedagogen Susanne Hedman. I en intervju, på.. Läs mer »