kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

På denna sida hittar du information om gemensamma avtal för folkhögskolorna som FSO sluter med olika leverantörer och samarbetspartners. Här finns också information om interkommunala ersättningar.

 

Interkommunala ersättningar 2016 och 2017

Se till att din folkhögskola får rätt interkommunal ersättning! De flesta landsting/regioner, men inte alla, följer SKLs rekommendationer där ersättningarna de senaste åren har höjts varje år. För 2016 har SKL höjt den rekommenderade ersättningen till 385 kr. Varje landsting/region beslutar dock storleken på den interkommunala ersättningen och på vilka villkor man betalar ut den.

Interkommunala ersättningar 2016 (pdf) »

SKL:s rekommendationer för den interkommunala ersättningen för 2016 (pdf) »

SKL:s rekommendationer för den interkommunala ersättningen för 2017 (pdf) »

Tillämpningsanvisningar gällande interkommunal ersättning (pdf)»

Sammanställning av interkommunala ersättningar för 2015, uppdaterad 2015-12-10 (pdf) »

 

Avtal för folkhögskolorna i samarbete med SchoolSoft

Urkund:
SchoolSoft och FSO har upprättat ett ramavtal gällande integration till Urkund (plagiatkontroll). Avtalet innebär möjlighet för Sveriges folkhögskolor att till ett reducerat pris få tillgång till Urkund via inlämningsuppgifter (Uppgifter/Resultat) i SchoolSoft. Där kan lärarna kontrollera elevernas inlämnade arbeten via sitt Urkund-konto och få svar direkt i SchoolSoft. OBS! Skolan måste ha ett avtal med Urkund för att integrationen ska fungera. För att avropa mot ramavtalet skickas ett mail från ansvarig person på skolan till info@schoolsoft.se. Därefter kontaktar SchoolSoft Support skolan för att informera om vad som behöver göras i samband med uppsättningen. Skolan faktureras sedan enligt nedanstående priser.

Priser:
Uppsättning: 2 500: -/skola. Årlig supportkostnad: 2 500: -/skola. (Ordinarie pris: Uppsättning: 7 500: -/skola. Årlig supportkostnad: 2 500: -/skola/år.)

SPAR:
SchoolSoft och FSO har tagit fram ett ramavtal gällande den funktion i SchoolSoft som ger tillgång till folkbokföringen via SPAR-registret. SPAR har i dagarna ändrat de tekniska förutsättningarna för överföring av data från folkbokföringen vilket innebär att SchoolSoft måste genomföra ett arbete i systemet för att kunna hantera data enligt de nya förutsättningarna. Detta försenar tecknandet av ramavtalet och därmed möjligheten för skolorna att avropa tjänsten. Mer information kommer framöver.

 

Avtal med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Inläsning av kurslitteratur på folkhögskola för deltagare med läsnedsättning

FSO och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har kommit överens om ett samarbete kring inläsning av litteratur som används i kurser för studerande på folkhögskolor. Beställningar görs genom FSO och gäller förståss titlar som inte finns inlästa tidigare. Avtalet säger att max 40 titlar per år ingår i uppgörelsen och är kostnadsfritt för folkhögskolorna

De titlar som läst in efter önskemål från folkhögskolorna publiceras på Legimus. De studerande som behov av den inlästa litteraturen skaffar själv ett konto på Legimus via skolbiblioteket eller det kommunala biblioteket och laddar sedan hem boken genom Legimus.

Läs mer om Legimus: http://www.legimus.se/

 

Erbjudande från Funka om Talande webb

Eftersom Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet valt att ansluta sina webbplatser till Talande Webb erbjuder Funka ett kampanjpris för alla folkhögskolor. För 3 000 kr/år plus moms per skola får ni er webbplats ansluten till Talande Webb. Ordinarie pris för en skola är 19 995 kr/år plus moms. Kampanjen gäller vid beställning senast den 30 juli 2016. Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Detta gör webbplatsen tillgänglig för alla som har svårt att läsa text av olika anledningar. Med Talande Webb kan användaren själv välja vilket lässtöd han eller hon behöver.

För mer information och beställning av Talande Webb kontakta Marcos Flores på Funka, 08-555 770 74, marcos.flores@funka.com.

Mer information om Talande Webb: http://www.funka.com/vi-erbjuder/webbproduktion/talande-webb
Mer information om Funka: http://www.funka.com

 

Ramavtal med URKUND

URKUND hjälper skolor och lärare genom att erbjuda plagiatkontroll. En kontroll som lärare annars gör manuellt vid misstänker om att en elev inspirerats väl mycket av redan existerande källor eller kanske inte hanterar citat- och referatteknik på rätt sätt. I dagens digitala värld och med den informationsmängd som internet innebär är det viktigt att studenter behärskar det mer akademiska uttrycket samt att utbildare värnar om akademisk integritet.

Avtalet:FSO URKUND erbjudande

 

Avtal med Swedish film licens

FSO har ingått ett ramavtal med Swedish Film som ger folkhögskolor rätten att visa filmer från flera stora filmbolag. Filmerna kan vara i format VHS/DVD/BluRay, köpta eller hyrda i butik, eller digitala filer, streamade från en laglig streamingtjänst.
Varje folkhögskola får alltså teckna eget avtal, men till lägre pris än vad som varit fallet om skolan avtalat med Swedish Film direkt.

Swedish fillm licens kort info 2
avtal Swedish film

 

Rabattkort kan användas av studerande på folkhögskola för att dels erhålla reserabatter, dels erhålla rabatter vid andra inköp. Det finns två konkurrerande och delvis överlappande företag för detta i Sverige: Studentkortet och Mecenatkortet. En studerande kan ha båda korten.

Folkhögskolornas serviceorganisation har slutit samarbetsavtal med båda dessa företag. Folkhögskolorna kan välja om de som skola vill skicka underlag till företagen så de studerande kan få dessa kort. De studerande måste då informeras och ge sin tillåtelse innan filer översändes till företagen, i överensstämmelse med personuppgiftslagen, se respektive kort nedan.

Under våren 2016 erbjuds de folkhögskolor, som önskar och som inte redan gör det, att redan nu manuellt skicka över beställningsfiler med uppgifter på de studerande till Studentkortet och till Mecenatkortet. Om skolorna skickar över filer redan nu i vår kan deltagarna erhålla reserabatter, och andra studentrabatter, även under hela denna sommar. Beställningsfilerna ska innehålla de studerandes namn, personnummer, postadress, mailadress, mobilnummer, kurslängd och studietakt. Se bifogade instruktioner nedan. För frågor kring beställningsfilerna, kontakta respektive kontaktperson.

Från och med hösten 2016 planerar vi att de studerande, via Schoolsofts ”Min sida”, själva ska kunna ansöka om kortet/n. Vi återkommer med mer information.

Reserabatt
En nyhet gällande rabatter vid innehav av Studentkortet eller Mecenatkortet är att SJ har slopat alla omfattningskrav för att få ta del av deras reserabatt. Således kan alla studerande nu ta del av studentrabatt för resor med SJ. För övriga reserabatter, se information nedan.

Mecenatkortet
Alla studerande kan erhålla rabattkortet Mecenat. Reserabatten kan dock bara de få som studerar på folkhögskola på 50-100% i minst 13 veckor under en termin. Reserabatten gäller alltså inte studerande på SMF- eller Etableringskurserna.

Om folkhögskolorna skickar in filer över samtliga studerandes uppgifter så får alla studerande Mecenatkortet automatiskt fr o m hösten 2016. Redan innevarande termin kan de studerande erhålla kortet i mobilen knutet till en applikation för iPhone eller Android. Skolorna öppnar ett konto hos Mecenat och för över filer genom detta konto.

Mecenat använder personuppgifterna för att ge tillgång till rabatter. De skickar endast mail till de studerande som aktiverat kortet. Vi föreslår ändå att alla studerande bör tillfrågas och godkänna att skolan översänder filer till Mecenat. ”Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat förs över till Mecenat i syfte att få tillgång till rabatter av olika slag.”

Mecenatkortet för våren gäller fram till 31 september. Höstens kort gäller fram till 28 februari.

Här skickar ni sedan in filerna: www.mecenat.se/studentadmin

Mer info och kundtjänst för studerande: www.mecenat.se 
Kontaktperson för skolorna: Mats Fredriksson, 031-701 30 63

Mecenat Filspec (pdf)

Mecenat Importmall (excel)

Studentkortet
Alla studerande kan erhålla rabatt- och förmånskortet Studentkortet. Det är dock endast de som studerar på folkhögskolekurser i en omfattning av minst 75% som kan erhålla reserabatterna. I dagsläget gäller reserabatten alltså inte SMF- eller Etableringskursstuderande.

Skolorna bör innan översändande av filer delge de studerande följande: ”Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat förs över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.”

Studentkortet kan erhållas som ett plastkort efter förfrågan men det vanligaste, enligt leverantören, är att de studerande tycker det räcker med att få rabattkortet i form av en applikation i mobilen.

Mer info: studentkortet.se
Kontaktperson: Hanna Petersson
Tel: +46 0707 48 48 37
E-mail: hanna.petersson@studentkortet.se

Studentkortet Filspec (textdokument)

Exempelmall Studentkortet (excel)

 

Ramavtal med itslearning

FSO har tecknat ett ramavtal med itslearning.

Itslearning är en molnbaserad tjänst vilket gör att man som användare kommer åt tjänsten oavsett var man är och vilket verktyg man använder (dator, platta eller smartphone).

Sedan tidigare finns ett antal Folkhögskolor som använder itslearning i sin kursverksamhet. itslearning har sedan flera år jobbat intensivt med Folkbildningen och har kunder inom både Folkhögskolor och Studieförbund.

Du kan läsa mer i avtalet.

Avtalet: FSO ramavtal med itslearning

 

Specialpedagogiska nätverk

Eftersom SPSM upphör att ge stöd till de nätverk som finns för specialpedagogiskt arbete, har FSO avsatt en mindre summa som nätverken kan söka.