kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
personalen på FIN

Folkhögskolornas informationstjänst (FIN) är alla de svenska folkhögskolornas informationskontor som ansvarar för den samlade informationen om landets alla 154 folkhögskolor.

Hur arbetar vi?
FIN har av folkhögskolorna fått i uppdrag att genom målinriktat kommunikations- och marknadsföringsarbete skapa en tydlig bild av folkhögskolan som utbildningsform och bidra till att rekrytera kursdeltagare. FIN arbetar för att öka kunskapen om kursutbudet och utbildningsformen genom marknadsföring, studievägledning och produktion av informationsmaterial som t ex broschyrer och webbplatsen folkhögskola.nu ».

Den här webbplatsen använder FIN som en kanal för att nå folkhögskolorna med aktuell information. Via sidorna Studie- och yrkesvägledning, Kommunikation och Folkhögskola.nu får folkhögskolorna senaste nytt inom respektive område.

Hur är vi organiserade?
FIN ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation och finansieras av folkhögskolorna.

Kontakt
info@folkhogskola.nu
telefonnummer för allmänheten 08-796 00 50
telefonnummer för folkhögskolorna 08-412 48 00
folkhögskola.nu »