kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

FSO arbetar på uppdrag av RIO-folkhögskolorna och SKL-folkhögskolorna. Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer:

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF).

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Kent Johansson
Tomas Aronsson
Lise-Lotte Wallin
Gerhard Holmgren

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Thomas Nilsson
Peter Karlsson
Hans-Olov Furberg

Folkhögskoleföreningen inom SKL (FhF)
Åsa Kratz
Peter Högberg