kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
Bild på FSO:s personal.
Personal på Folkhögskolornas serviceorganisation. Stående från vänster: Sandra Löfstedt, Fredrik Olén, Matilda Hedlund, Heli Nordberg Lindell, Wilhelm Blixt, Katarina Svedberg, Ulrika Knutsson, Lina Remnert. Sittande: Lars-Göran Karlsson, Mats Ehn.

Nyheter

Den 21 oktober anordnade FIN årets Kommunikationskonferens. Här nedan hittar ni presentationer, sammanfattning från bikupor och utvärdering för konferensen. Även du som inte deltog i årets konferens får gärna göra utvärderingen för att bidra med synpunkter kring nästa års konferens. Gå.. Läs mer »

Dags att börja tänka på sommaren 2017 och läsåret 2017/2018 – hur kommer ert kursutbud att se ut? Liksom föregående läsår gör FIN ingen tryckt katalog över de långa kurserna – men det är ändå lika viktigt att all information.. Läs mer »

BIFF, föreningen för bibliotekarier på folkhögskola, har nu avvecklats. Istället finns numera en Facebookgrupp med namnet ”Bibliotekarier på folkhögskola” där alla som jobbar på bibliotek på folkhögskolor kan ansöka om att bli medlemmar. Länk till Facebookgruppen

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN. Förutom studieavbrott kan en ändring.. Läs mer »