kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
red1-2

Nyheter

Dags att börja tänka på sommaren 2017 och läsåret 2017/2018 – hur kommer ert kursutbud att se ut? Liksom föregående läsår gör FIN ingen tryckt katalog över de långa kurserna – men det är ändå lika viktigt att all information.. Läs mer »

BIFF, föreningen för bibliotekarier på folkhögskola, har nu avvecklats. Istället finns numera en Facebookgrupp med namnet ”Bibliotekarier på folkhögskola” där alla som jobbar på bibliotek på folkhögskolor kan ansöka om att bli medlemmar. Länk till Facebookgruppen

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN. Förutom studieavbrott kan en ändring.. Läs mer »

FSO har fått uppdraget att erbjuda skolorna hjälp och stöd i kvalitetsarbetet. En ny tjänst som kvalitets- och fortbildningsutvecklare har inrättats. Du erbjuds en kvalificerad och varierande tjänst med många kontakter. Rollen går ut på att implementera kvalitetsprocesser och rutiner.. Läs mer »