kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
Digi-UP_Logo

FSO är med i ett eu-projekt (Erasmus +) under 2016 – 2017. Vi ska tillsammans med våra partners  utveckla en metodik för digital delaktighet för marginaliserade grupper i Europa med särskilt fokus på migranter och romer. Även andra grupper som folkbildningen i Sverige arbetat med för digital delaktighet kommer att engageras.

Vårt mål med projektet är att kunna presentera upplägg och material för lärare på folkhögskolor som arbetar med dessa  grupper och presentera detta på Folkbildningsnätet.

Här följer en kort sammanfattning av den projektbeskrivning som ligger till grund för projektet.

What?
The digiUP project aims to improve the digital competence among disadvantage groups in Europe by implementing the SEA “interactive group” *
in ICT courses.
Disadvantage groups = elderly and young; migrant and Roma

Why??
To promote inclusion and active European citizenship through the ICT area, as well as to the education providers and volunteers, the main project outputs of the project: the digiUP methodology

How?
By implementing the SEA (Successful Education Actions) “interactive group”  in ICT courses.
Interactive groups = diversity of adults volunteering in classroom groups can promote inclusion and success of vulnerable minority ethnic populations. Empirical data obtained from three case studies in schools in Spain indicate that IGs are one of the most successful inclusive actions implemented in schools.

Who?
FACEPA – Spanien
Project coordinator

Amalipe – Bulgarien
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance ”Amalipe” is a leading Roma organization working for equal integration of Roma in the Bulgarian society.

CHANCENGLEICH – Tyskland
Is an NGO, which aims are to promote equality in counseling, education and employment, especially for migrants and disadvantaged groups.

Agora – Spanien
The Association of participants Àgora is a Non-governmental organization in the field of education and training

RIO/Folac – Sverige

When?
20160101 — 20171231