kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

De större städerna blir allt mer delade med områden som politiker kallar utanförskapsområden med en befolkning där en stor andel har kort utbildning, där arbetslösheten är hög och valdeltagandet är lågt. Här har folkbildningen viktiga uppgifter. Seminariet handlar om vad folkhögskolorna kan göra för att stimulera aktivt medborgarskap och bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Seminriet är kostnadsfritt och är en del av det europeiska projektet ImplOED där FSO deltar.

fso-inbjudan-seminarum-20-feb