kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor
red1-2

Nyheter

BIFF, föreningen för bibliotekarier på folkhögskola, har nu avvecklats. Istället finns numera en Facebookgrupp med namnet ”Bibliotekarier på folkhögskola” där alla som jobbar på bibliotek på folkhögskolor kan ansöka om att bli medlemmar. Länk till Facebookgruppen

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN. Förutom studieavbrott kan en ändring.. Läs mer »

FSO har fått uppdraget att erbjuda skolorna hjälp och stöd i kvalitetsarbetet. En ny tjänst som kvalitets- och fortbildningsutvecklare har inrättats. Du erbjuds en kvalificerad och varierande tjänst med många kontakter. Rollen går ut på att implementera kvalitetsprocesser och rutiner.. Läs mer »

Tjänsten innefattar ekonomihantering och löpande administrativa arbetsuppgifter som förekommer på ett mindre kansli. Till ekonomihanteringen hör arbete med leverantörsreskontra, bankavstämningar, löpande bokföring med mera. Vi arbetar i Visma och köper en del ekonomitjänster från redovisningsbyrå som du kommer att samarbeta.. Läs mer »