kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

En sida för alla som är intresserade av området studie- och yrkesvägledning, främst folkhögskolornas studievägledare och SYV-ansvariga. 

Inlägg om studie- och yrkesvägledning

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN. Förutom studieavbrott kan en ändring.. Läs mer »

17 oktober är den sista anmälningsdagen till vårens högskoleutbildningar. Kompletteringar ska vara inskickade senast 1 dec. Tänk då på att de folkhögskolekurser som ni intygar ska vara helt färdiga. UHR godkänner inte fördaterade intyg! Har ni en deltagare som är färdig.. Läs mer »

Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska. För dem med en funktionsnedsättning som t.ex. dyslexi eller synnedsättning finns det anpassade prov. Många platser på högskolan fördelas.. Läs mer »

På UHR:s webbplats går det att hitta information om bedömning av utländsk utbildning och det går även att ansöka om bedömning av utländsk utbildning. Nu har det blivit lättare att hitta till informationen, flera vägar syns tydligt på förstasidan och du.. Läs mer »