kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

FOLAC står för ”Folkbildning – Learning for Active Citizenship” och är de 154 folkhögskolornas gemensamma internationella uppdrag.

monterbild850

FOLAC:s syfte är att:

  • företräda, bevaka och påverka folkhögskolornas förutsättningar och intressen i ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv
  • stimulera och stödja folkhögskolornas engagemang/deltagande i nordiskt, EU-relaterat och internationellt folkbildningsarbete
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält

Hur är vi organiserade?
FOLAC ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras genom folkbildningens statsbidrag.

Mats Ehn, sekreterare FOLAC

Mats Ehn, sekreterare FOLAC

Kontaktperson
Mats Ehn
Sekreterare FOLAC
08-412 48 31, 073-9697909
mats.ehn@folkbildning.net