kommunikation – lärande – utveckling – internationella frågor

Bild på Susanne Hedman utanför Kista folkhögskola.
I höst genomför FSO och FOLAC en rejäl fortbildningssatsning där ett tjugotal folkhögskolor fortbildas i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, mer känt som Agenda 2030.
Ledare för fortbildningen är folkhögskolläraren och hållbarhetspedagogen Susanne Hedman.

I en intervju, på FOLAC:s hemsida, säger hon:
- Miljövetaren Johan Rockström säger att det måste till en massiv folkbildningsinsats för att det här ska gå vägen och att hela samhället måste engagera sig. Politiker, företagsledare, civilsamhälle och ända ner på individnivå – vi behöver alla göra vårt för att det ska lyckas.

Syftet med fortbildningen är att inspirera folkhögskolor att jobba med Agenda 2030 och att fördjupa arbetet med globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor.
Läs intervjun i helhet på FOLAC:s hemsida »